Pěvecké spolky v Hradci Králové

Hradec Králové zaujímal v minulosti významné postavení. Městem je od r. 1225 a na počátku 14. století byl čtvrtým největším městem v Čechách. Jeho literátské bratrstvo bylo považováno za jedno z nejlepších.

Z r. 1505 pochází Franusův kancionál, dodnes jedna z nejcennějších památek doby i doklad úrovně literátského kůru v chrámu sv. Ducha. Rokem 1856 se datuje vznik prvních měšťanských zpěváckých spolků (Slavoj v Chrudimi, Jaromír v Jaroměři). Hradec Králové nezůstal pozadu a v r. 1859 je založen mužský zpěvácký spolek Slavjan. Vyvrcholením činnosti bylo nastudování Dvořákova oratoria Stabat Mater a kantáty Svatební košile v letech 1884 - 1885, repríze druhého díla byl přítomen Antonín Dvořák a provedení se zúčastnilo přes 200 účinkujících. Až do první světové války se vyznačoval Hradec Králové četností pěveckých těles. Filharmonická jednota se smíšeným sborem byla založena v r. 1887, Cyrilská jednota v r. 1894, ženská Eliška v r. 1897, Nepasičtí pěvci, sbor pozoruhodné úrovně a se zajímavým repertoárem v r. 1907, v témže roce dělnický Hlahol, v r. 1908 Hudební a pěvecký spolek, v r. 1912 Východočeské pěvecké sdružení. Přechodně působili v Hradci Králové dirigent Ludvík Knepr, varhaníci a skladatelé Jan Nepomuk Wünsch a Josef Nešvera, svou kariéru tu zahájil Gracian Černušák.

Slavjan zaniká kolem roku 1906 a po odchodu Graciana Černušáka do Brna je Hradec Králové bez smíšeného sboru.

« předchozí následující »