Zahraniční zájezdy

Počínaje rokem 1983 začal Smetana jezdit do zahraničí, většinou na recipročním základu. Sbor navštívil celkem 16 evropských zemí při více než 30 zájezdech. Zpíval v Lyonu, Aarhusu, Rize, Slivenu, Zadaru, Celji, ve Vídni celkem v 46 místech.

V České republice vystupoval v 88 místech. I to může být chápáno jako známka určité kvality. A celkem bylo nastudováno 287 titulů bez rozlišení délky, z nich 30 bylo rozsáhlejších (mše, oratoria, kantáty apod.).

« předchozí následující »