Napsali o nás

Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové na festivalu v Drážďanech
časopis Cantus/Unie sborů

Královéhradeckému smíšenému sboru Smetana se dostalo pozvání k účasti na dvoudenním přátelském setkání pěveckých sborů evropských zemí v Drážďanech. Letos to byl již 7. ročník tohoto festivalu, v termínu od 1. - 2. listopadu 2019. Zúčastnilo se jej 15 ženských, mužských a smíšených sborů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Finska a Česka. Českou republiku zde kromě hradeckého Smetany reprezentoval také brněnský smíšený sbor Boni Discipuli. Oba sbory přijely do Německa dobře připraveny a jejich vystoupení měla příznivý ohlas.
Koncerty se konaly ve vzácných prostorách místních chrámů, z nichž některé byly po bombardování Drážďan dokonale zrekonstruovány: v Annen – Kirche, Kreuzkirche a Frauenkirche.
Sbor Smetana, vedený mladým sbormistrem Janem Jiráčkem, vystoupil v každém z kostelů s jiným programem. Byla tu zastoupena italská renesance, Mozart, Schubert a také česká klasika: Smetana, Dvořák a Janáček. Posluchači ocenili provedení Dvořákových Moravských dvojzpěvů v úpravě pro smíšený sbor a také úvodní sbor z Prodané nevěsty. Velkou zásluhu na úspěchu těchto skladeb měl kvalitní klavírní doprovod, který zajistila sbormistrova sestra Radka Jiráčková. Předsedkyně sboru Hana Juričková také zvládla organizaci celého zájezdu na výbornou.
Na posledním koncertu všech sborů zazněl společný zpěv ve skladbě „Cantate Dresden“, vyjadřující přátelství národů a zpěváků. Sbory se poté naposledy setkaly na závěrečném večírku ve stylovém prostředí restaurace „Dresden 1 900“. Byl to pěkný závěr úspěšného festivalu.
Sbor Smetana bude také s vděčností vzpomínat na prohlídku historického centra města, tolik poznamenaného válečným běsněním a nyní nádherně znovu obnoveného, se zasvěcenou a obětavou průvodkyní paní Steffi Uhlig.Velké díky patří hlavní organizátorce celého festivalu pani Marii Buchmann.
Eva Brandejsová

Sbor Smetana se rozloučil se sbormistrem Lubošem Klimešem
V pondělí 15.dubna 2019 ve 12 hodin jsme se naposledy rozloučili ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové - Kuklenách s naším dlouholetým sbormistrem,s panem
Doc.PhDr.Lubošem Klimešem, CSc.
Při melodii klasické hudby jsme zavzpomínali na svého bývalého, ale dlouholetého sbormistra a poděkovali jsme za jeho pracovitost a pedagogickou činnost u sboru,kdy nás naučil nejen výbornou intonaci, ale vštípil nám všem také lásku ke sborovému zpěvu.
Sbor se rozloučil také zazpíváním dvou skladeb. Ať ho v nebeském království provázejí samé líbezné melodie.

*********************************************************************************************************************

7.1.2016 - p. Holcová J.
Vážený pane sbormistře,
Chtěla bych Vám upřímně poděkovat za Domov sv. Josefa za včerejší koncert u sv. Mikuláše v Jaroměři. Mně osobně se koncert velmi líbil, celý večer byl pro mě nezapomenutelným zážitkem – skvostné prostředí a profesionální provedení nejen Rybovy mše navodily opět vánoční atmosféru.
Vyřiďte prosím všem členům sboru.
Vaším koncertem jste přispěli konkrétně částkou 4 tis. na pořízení nového vozíku na prádlo, který budeme potřebovat v rozšířených prostorách Domova sv. Josefa.
S přáním všeho dobrého po celý příští rok
Jitka Holcová, Fundraising a P.R., Žireč

6.12.2015 - I. Němečková
Tak to byla bomba!!! Gratuluju k úžasnému výkonu při dnešním vystoupení v kostele ve Stěžerách. Měla jsem pozvané hosty z Rokytna a z Puchlovic, všichni jsme byli nadšení. Úžasná atmosféra - to zklidnění, uvolnění, zastavení, zamyšlení. Prostě NÁDHERA, jsme moc a moc spokojeni. Ať se Vám daří. D Ě K U J E M E .

Žamberské listy, 15. 2. 2012
Nevšední zážitek z Městské hudební síně v Hradci Králové
26.ledna 2012 uspořádal pěvecký sbor Smetana Hradec Králové ke svému jubileu slavnostní koncert v Městské hudební síni. Oslava přinesla posluchačům hluboký hudební zážitek. Výběr a náročnost skladeb, jejich provedení, zdravice hostů, průvodní slovo pronášené překrásnou češtinou, to vše bylo velmi působivé. Účinkující sboristé, mladí sólisté, zkušený varhaník prof. V.Uhlíř vedeni mladou profesionálně precisní sbormistryní Lenkou Lipenskou pohladili svým výkonem duše návštěvníků. Ti vše odměnili závěrečným potleskem ve stoje. Ze všech zářila radost a nadšení, že mohou devádesatiny "Smetanovců" důstojně slavit. Nejstaršímu souboru sborového zpěvu města Hradec Králové zbývá poděkovat za vzornou reprezentaci doma i v cizině a popřát mu ještě mnoho úspěšných sezón, nekončících stovkou.
Ing. Jana Žilková

Hradecký deník, 8.2.2012
Sbor Smetana slavil devadesátiny koncertem
První z řady koncertů, které Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové chystá v letošním roce k uctění 90. výročí svého založení, zazněl koncem ledna v Městské hudební síni. Kdo přišel, určitě nebyl zklamán: slavnostní atmosféra od první chvíle ovládla účinkující i posluchače.
Sbormistryně Lenka Lipenská vybrala pro tento večer skladby, jejichž kvalitu prověřila doba. To, že zařadila Mozartovu Korunovační mši, je trochu symbolické: právě nastudováním a úspěšným provedením tohoto mimořádného díla se sbormistryně před sborem Smetana před pěti lety uvedla. I tentokrát zazněla Mozartova mše v plné kráse za přispění mistrného varhanního doprovodu Václava Uhlíře a dokonalého zvládnutí sólových partů mladých pěvců Jany Lesné, Markéty Štefanikové, Milana Motla a Michala Medka.
Ladislava Čermáková jako moderátorka se ujala své role s příslovečným nasazením a bezprostředností a podařilo se jí vytvořit mezi zpěváky a posluchači vztah nejužší spřízněnosti – rozzářené tváře na obou stranách byly toho nejlepším důkazem. Velkou pozornost vzbudila přítomnost a přípitky významných osobností: dlouholetého sbormistra Smetany doc. Luboše Klimeše, sbormistra Gybonu a bývalého zpěváka Smetany Jaromíra Schejbala a také profesora Jiřího Skopala.
Sbor poděkoval za dlouholetou významnou spolupráci renomovanému varhaníkovi Václavu Uhlířovi, který svým mistrovstvím přispívá k úspěchům sboru na našich i zahraničních pódiích.
Mozartovu Korunovační mši na programu večera doplnily další skladby z dílny Mozarta, Händela, Faurého, Dvořáka a Strejce. Händelovo Halleluja a Strejcovo Ecce sacerdos magnus zdůraznily slavnostní charakter večera, Faurého romantická oslava Jeana Racina zabrnkala na citlivou strunu v srdcích podobně jako úprava známé Biblické písně Antonína Dvořáka.
Sbor byl výborně disponován díky poctivé hlasové přípravě, na kterou sbormistryně Lenka Lipenská klade zvýšený důraz. Hlasové skupiny zněly vyrovnaně a zvuk sboru nepostrádal dostatečnou barevnost a sytost. Nadšení posluchačů vyjádřil závěrečný dlouhotrvající potlesk vstoje. Spokojeni byli i zpěváci a jejich sbormistryně, neboť se jim podařilo na všechny přítomné přenést své potěšení z krásné hudby a společného díla.
Před pěvci sboru Smetana a Lenkou Lipenskou nyní stojí další krásný úkol: znovu nastudovat a v květnu 2012 spolu se zpěváky z dalších pěveckých sborů východočeské oblasti za doprovodu Filharmonie Hradec Králové provést dvě významná díla české sborové literatury: kantátu Česká píseň Bedřicha Smetany a Jarní romanci Zdeňka Fibicha.
Eva Brandejsová

Mladá fronta str. 4B, 8.1.2011
Slunovrat ve Filharmonii
Do víru předvánočních programů v krajském městě se zařadil večer, který ve spolupráci s občanským sdružením při místních speciálních školách a pěveckým sborem Smetana uspořádala hradecká Filharmonie pod názvem Příběh vánoční. Hlavní část benefičního představení bylo provedení Rybovy České mše vánoční filharmonickým orchestrem, pěveckým sborem Smetana a dětským divadelním souborem Slunovrat. Filharmonie řízená svým hlavním dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem, sbor i čtyři sólisté odvedli jako obvykle kvalitní výkony. Společně však s nimi vystoupili také žáci hradecké speciální školy pod vedením své učitelky Blanky Vávrové a zdálo by se, že vedle profesionálních hudebníků a velmi zkušených smetanovců budou těžko hledat rovnocenné místo. Přítomní posluchači (diváci) však byli svědky toho, že vystoupení dětského souboru vyznění koncertu i samotné skladby ještě umocnilo. Režisérka-choreografka velmi citlivě odhadla možnosti svých svěřenců, nenutila je do nějakých nepřirozených akcí, ale využila jejich dětské přirozenosti a hravosti. Nechala malé herce symbolickými gesty a tanečními pohyby přirozeně vyjadřovat obsah skladby, aniž by to narušovalo vnímání vlastní hudby. K působivému dojmu přispěly i výtvarně vkusné oblečky podle návrhu Soni Skočovské. Vystoupení Slunovratu, po loňských Broučcích a předloňském „Hradišťanu“, opět dokázalo, že i děti, kterým jsme zvyklí city spíše projevovat, umějí hluboké citové zážitky plnými doušky rozdávat. Za trvale nabízenou ruku ke spolupráci s nimi i s jejich učitelkami ze speciální školy zaslouží pochvalnou zmínku také hráči a pracovníci hradecké Filharmonie.
Jiří Zahálka

Ohlas SMS zprávou po koncertě 22.12.2010 ve velkém sále Adalbertina,kde účinkoval SPS Smetana a Decapoda Ústí nad Orlicí.
Ještě jednou děkujeme.Musíme konstatovat - prostě zážitek.A ten zápal těch dětí.Prostě radši jeden Smetana než dvě odfláknuté alternace v Národním v Praze. Přejeme hezké Vánoce a jen to nejlepší v Novém roce.
Zdraví návštěvníci koncertu 22.12.2010 Hladíkovi

I RYBA BY MĚL NA KUKSU RADOST
vyšlo v Mladé frontě - strana 3B, 20.12.2010
Už přes 200 let se v období vánočních svátků objevuje na programu mnoha sborů, v mnoha provedeních slavná Česká mše Jana Jakuba Ryby. V sobotu poprvé zazněla i v kostele Nejsvětější Trojice na Kuksu. Pořadatelé k obnovení této vánoční tradice pozvali pěvecký sbor Smetana z Hradec Králové. Krásné a tajuplné místo Sporckovo přilákalo přes krutou zimu mimořádné množství návštěvníků, z nichž mnozí dychtivě očekávali provedení této tradiční hudební poezie Vánoc tímto slavným sborem.
Sbor přijel v nejlepším obsazení a jeho mladá sbormistryně Lenka Lipenská jej svým mimořádným talentem strhla k nevídanému výkonu. V jejích pojetí vyzněla Rybovka jako skutečná pastýřská hra, v níž čeští venkované provozovali s celým shromážděním hru se zpěvy, veselou i vážnou, dojemnou i humornou a že se to všem posluchačům jevilo jako důvěrné známé. Provedení také prokázalo, že Rybova mše patří k živým klenotům naší národní hudby, protože má český obsah, řeč i hudbu a tím se stala skutečným symbolem vánoc.
Posluchači si v provedení hradeckého sboru uvědomili, v čem spočívá její nesmrtelnost, ke které se snad budou vracet ještě dlouho generace hudebníků a zpěváků. Impozantní byl už nástup, kdy oba mužští protagonisté Milan Motl - tenor a Jan Kučera - bas nasadili za doprovodu varhan, které ovládal Michal Hanuš, velice emotivní naprosto přesný úvod, kterým ovládli celý prostor kostela a navíc se pohybovali mezi posluchači Překrásné sólové partie ženských hlasů v podání Jany Lesné - soprán a Markéty Štefanikové – alt byly opravdovým balzámem na duši a celý sbor ve všech fázích byl silný, naprosto disciplinovaný a působil jako mimořádně přesné hudební těleso. S pokorou se skláním před tímto provedením a veliké poděkování Lence Lipenské a celému sboru, že na Kuks sbor Smetana přivezl další kulturní počin, skutečně mimořádný. Nelze opomenout heroický výkon Michala Hanuše, který hrou na varhany skloubil celé těleso. Kdo přišel, opravdu nelitoval, protože všichni byli uchváceni. Dlouhotrvající potlesk byl odměnou za úžasný večer, za to, že sbor vytvořil tímto provedením opravdovou vánoční atmosféru, z jehož provedení by určitě měl sám Ryba radost. Na závěr nelze ani opomenout hlavní aktéry, kteří na myšlenku uskutečnit toto dílo znovu na Kuksu přišli – manželé Čepičkovi ze Stanovíc a majitel kukské vinice Stanislav Rudolfský. Jistě sami pocítili, že část díků patřila i jim.
© Emanuel Matys

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Vyšlo 10. 1. 2010 na Oficiálních stránkách Města Ústí nad Orlicí

Již tradičně se v rámci Tříkrálové sbírky konal v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie Tříkrálový koncert. Letos to bylo ve čtvrtek 7. ledna 2010. Na programu koncertu bylo vystoupení dětského pěveckého souboru Čtyřlístek. Vyvrcholením koncertu bylo provedení České mše vánoční „Hej mistře“ od Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec Králové a DPS Čtyřlístek. Koncert na varhany doprovázel Michal Hanuš. Výtěžek z dobrovolného příspěvku z koncertu bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 2010, které probíhá v Ústí nad Orlicí ve dnech 7. – 10. ledna 2010.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Smetana v Polsku
Boguszów-Gorce 13. prosince 2008
Wiadomości BOGUSZOWSKIE, č. 12, prosinec 2008
autor: Zofia Kutek

Wiadomości BOGUSZOWSKIE, č. 12, prosinec 2008
Boguszów-Gorce 13. prosince 2008

Sbor Smetana rozezněl kostel
Vyšlo v Rychnovském deníku 16. září 2008

Obec Orlické Záhoří ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hradec Králové pořádala v neděli 14.9. 2008 odpoledne ve 14 hod. v Orlickém Záhoří v kostele sv. Jana Křtitele SBOROVÝ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU SMETANA Hradec Králové, pod vedením jejich sbormistryně Lenky Lipenské. Zazněly skladby A. Dvořáka, L. Janáčka, Z. Lukáše, C. Monteverdi, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších, které návštěvníkům zpříjemnili nedělní odpoledne. Po vystoupení bylo možné zakoupit jejich CD - Charles Gounod: Messe Solennelle a Claudio Monteverdi (2005). Přes sychravé počasí, pořadatele potěšila hojná účast. Posluchačům byl odměnou vysoce kvalitní umělecký zážitek.

Debut Lenky Lipenské se sborem Smetana (6. března 2007)

Královéhradecký smíšený pěvecký sbor Smetana má štěstí na výborné sbormistry. Potvrzuje se to i v současnosti, kdy po čtyřicetiletém vedení doc. Dr. Lubošem Klimešem, CSc. a čtyřletém působení PaedDr. Dany Ludvíčkové se od září 2006 stává novou sbormistryní tohoto zkušeného tělesa mladičká Mgr. Lenka Lipenská. V minulosti již spolupracovala s Dr. Ludvíčkovou a pomáhala sboru s nastudováním Janáčkovy Glagolské mše a Kytice B. Martinů. Již při této spolupráci prokázala Lenka Lipenská vysoké kvality odborné i pedagogické. celý článek