Program na sezónu 2009/2010

Sobota 12. 12. v 17 hod. - Libčany, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Portugalský nápěv ze 17. století: Adeste Fideles
Franz Gruber: Tichá noc
Edvard Schiffauer: Koledy z celého světa (výběr)
Lid. v úpravě Jaroslava Krčka
Karel Stecker: Koleda
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

varhany: Václav Uhlíř
soprán: Iva Bílková
alt: Hana Juričková
tenor: Karel Růžička
bas: Jan Hartinger
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové
sbormistr: Lenka Lipenská

Středa 16. 12. v 19 hod. - Smiřice, zámecká kaple Zjevení Páně
Portugalský nápěv ze 17. století: Adeste Fideles
Franz Gruber: Tichá noc
Edvard Schiffauer: Koledy z celého světa (výběr)
Lid. v úpravě Jaroslava Krčka
Karel Stecker: Koleda
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

varhany: Václav Uhlíř
soprán: Iva Bílková
alt: Hana Juričková
tenor: Karel Růžička
bas: Jan Hartinger
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové
sbormistr: Lenka Lipenská

Čtvrtek 17. 12. v 19 hod. - Hradec Králové, sbor kněze Ambrože
Franz Gruber: Tichá noc
Edvard Schiffauer: Koledy z celého světa (výběr)
Lid. v úpravě Jaroslava Krčka
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

Symfonický orchestr Decapoda
soprán: Iva Bílková
alt: Hana Juričková
tenor: Karel Růžička
bas: Michal Medek
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové
dirigent: Miluše Barvínková

Neděle 20. 12. v 19 hod. - Vrchlabí, klášterní kostel sv. Augustýna
F. Gruber: Tichá noc
Edvard Schiffauer: Koledy z celého světa (výběr)
Lid. v úpravě Jaroslava Krčka
Karel Stecker: Koleda
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

Chrámový sbor a orchestr Vrchlabí
soprán: Vladimíra Rolfová
alt: Jana Kopecká
tenor: Karel Růžička
bas: Viktor Kraus
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové
dirigent: Radek Hanuš

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Čtvrtek 7. 1. 2010 17:30 - Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Karel Stecker: Koleda
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

varhany: Michal Hanuš
Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové
sbormistryně: Lenka Lipenská

Slavnostní koncert k životnímu jubileu sbormistra Luboše Klimeše

20. května 2010 v 18 hodin
Městská hudební síň, Hradec Králové

Královéhradecký dětský sbor JITRO
sbormistr: Jiří Skopal
Smíšený pěvecký sbor SMETANA
sbormistři: Lenka Lipenská, Luboš Klimeš

Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu

10. - 13. 6. 2010
Carl Orff: Carmina burana
Filharmonie Hradec Králové
dirigent: Marek Valášek

Dvořákův festival

27. 6. 2010
Antonín Dvořák: Te Deum
Filharmonie Hradec Králové