Nahrávky

CD Česká mše vánoční (1994)

Toto CD bylo nahráno s podporou „Rotary klubu“ při prosincovém zájezdu sboru do Holandska, na kterém sbor absolvoval čtyři koncerty.
CD nebylo nahráno živě. Rotary klub zajistil profesionální nahrávání.

Kromě přední a zadní strany obalu tohoto CD pro holandské přátele
vydal Rotary klub také toto CD s obalem pro své české příznivce.

Buhužel máme k dispozici jen přední stranu tohoto obalu s fotografií
Hradčan.

Kromě České vánoční mše od Jakuba Jana Ryby jsou na tomto CD také české vánoční písně:

 • Nebeští Kavalírové a Chtíc abys spal od Adama Michny
 • Ave Maria od Jacoba Arcadelta
 • Má hvězda od Bedřicha Smetany
 • Panegyrinicus na J.A. Komenského od Jitky Snížkové

Na CD účinkují:

 • Symphonický orchestr Litomyšl řízený Danou Ludvíčkovou
 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA se sbormistrem doc. Lubošem Klimešem

Sólisté:

 • Slávka Tyrkasová – soprán
 • Jana Ehrenbergerová – alt
 • Zdeněk Licek – tenor
 • Bronislav Vávra – bas
 • Karel Hiner – varhany

Audioukázky:

CD Josef Vodák REQUIEM (2001)

Nahráno 20.5.2001 v kostele Božského srdce Páně v Hradci Králové

Na CD účinkují:

 • FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
 • Dirigent Miriam Němcová
 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr doc. Luboš Klimeš

Sólisté:

 • Hana Pecková – soprán
 • Olga Kodešová – alt
 • Jurij Kruglov – bas

Audioukázky:

CD Koncert k 80. výročí založení (2002)

Nahráno v Městské hudební síni v Hradci Králové 22.11. 2002

Na CD účinkují:

 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Doc. PhDr. Luboš Klimeš CSc. (řídí první část koncertu)
 • Sbormistryně Dana Ludvíčková (řídí provedení Messe Solennelle)

Sólisté:

 • Libuše Obešlová – soprán
 • Karel Růžička – tenor
 • Michal Medek – bas

Audioukázky:

Chorkonzert in Graz (2005)

Záznam koncertu v Minoritensaal 25. Juni 2005

Na CD účinkují:

 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • pod vedením PaedDr. Dany Ludvíčkové

Audioukázky:

CD Messe Solennelle (2005)

Nahráno v Domě hudby v Pardubicích v roce 2005

Na CD účinkují:

 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Dana Ludvíčková

Sólisté:

 • Miluše Obešlová – soprán
 • Karel Růžička – tenor
 • Michal Tetur – bas
 • Václav Uhlíř – varhany

Audioukázky:

CD Bohuslav Martinů KYTICE (2006)

Nahrávka z koncertu 4.5.2006 v sále Filharmonie Hradec Králové

Na CD účinkují:

 • FILHARMONIE Hradec Králové
 • Dirigent Andreas Sebastian Weiser
 • Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové
 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistryně Dana Ludvíčková
 • Královéhradecký dětský sbor Jitro
 • Sbormistr Jiří Skopal st.

Sólisté:

 • Hana Škvařilová – soprán
 • Jana Ehrenbergerová –alt
 • Marek Olbrzymek- tenor
 • Pavel Vančura – bas

Audioukázky:

DVD Projekt STABAT MATER (2007)

ANTONÍN DVOŘÁK – STABAT MATER, kantáta op. 58

Toto DVD bylo nahráno v rámci koncertního projektu STABAT MATER 2007 na několika koncertech ve městech :
18.3.2007 v TEPLICÍCH (CZ) v Koncertním sále v Domě kultury od 19 hodin, 25.3.2007 FREITAL (D) in Grosser Saal, Kulturhaus od 18 hodin, 1.4.2007 v ÚSTÍ NAD LABEM (CZ) v Severočeském divadle od 19 hodin, 22.4.2007 DRESDEN (D) in Lukaskirche od 18 hodin

Na DVD účinkují: celkem více než dvě stovky registrovaných účastníků tohoto projektu – sólistů, zpěváků ve sborech, hudebníků v orchestrech.
Na realizaci projektu se dále podílely desítky organizátorů a pracovníků technické podpory a nahrávacích týmů.

Sbory:

 • Děčínský pěvecký sbor, La Giola Nové Strašecí
 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl Kutná Hora

Sólisté:

 • Dirigent všech provedení Jiří Havlík
 • Jarmila Baxová – soprán, Eva Novotná – soprán, Sylva Čmugrová – alt
 • Milan Vlček – tenor, Jan Ondráček – tenor, Radek Krejčí – bas

Toto DVD je neprodejné.

K dispozici máme jen fotografii přední strany prezentačního DVD z koncertního projektu STABAT MATER 2007. A také text Stabat Mater uvedený v brožuře tohoto projektu.

CD OPERNÍ GALAVEČER (2007)

Nahráno 21.11.2007

Na CD účinkují:

 • FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
 • Dirigent Thomas j. Frank
 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Lenka Lipenská
 • Chor der Evangelische Marktkirchengemeinde Wiesbaden

Sólisté:

 • Alexandra BERTI – soprán
 • Tomáš ČERNÝ – tenor

Audioukázky:

DVD STABAT MATER (2009)

ANTONÍN DVOŘÁK – STABAT MATER, kantáta op. 58
nahráno 22.6.2009 v Katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové

Na DVD účinkují:

 • FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
 • Dirigent Peter Vrábel
 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Lenka Lipenská
 • Smíšený pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov
 • sbormistr Bohuslav Lédl

Sólisté:

 • Livia Obručnik – Vénosová – soprán
 • Yvona Votavová – Škvárová – alt
 • Vladimír Doležal – tenor
 • Jurij Kruglov – bas

CD Svatební košile (2011)

ANTONÍN DVOŘÁK – SVATEBNÍ KOŠILE
nahráno 24.6.2011 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Na CD účinkují:

 • FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
 • Dirigent Miriam Němcová
 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Lenka Lipenská
 • Smíšený pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov
 • sbormistr Bohuslav Lédl

Sólisté:

 • Markéta Mátlová – soprán
 • Zoltán Korda – tenor
 • Richard Haan – bas

CD Vánoční noc pro Nadaci Východočeská onkologie (2012)

Natočeno 20.10.2012 v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Na CD účinkují:

 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Lenka Lipenská

Sólisté:

 • varhany Václav Uhlíř, flétna sopránová, altová Tereza Skákalová, housle Kateřina Boháčová, viola Petra Kleislová, violoncello Kateřina Prokešová
 • v sólových partech účinkují členové sboru Iva Bílková, Lenka Berešová, Hana Juričková, Jana Pražáková, Karel Růžička, Pavel Bartůšek, Martin Neuwirth, Jan Škubal

Audioukázky:

CD STĚŽERY (2016)

Natočeno 25.10.2016 ve Stěžerách v kostele sv. Marka

Toto CD je interní. Nebylo dáno do prodeje.
Také obalové fotografie jsou neformální.

Na CD účinkují:

 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Jan Jiráček

Sólisté:

 • Jan Jiráček – baryton

Audioukázky:

DVD SLAVNOSTNÍ KONCERT 100 let sboru SMETANA (2022)

Nahráno 26.5.2022 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Toto DVD je interní. Nebylo dáno do prodeje.

Na DVD účinkují:

 • Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
 • Sbormistr Jan Jiráček
 • Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice
 • Dirigent Ondřej Mejsnar
 • Dirigent Jan Svejkovský

Sólisté:

 • Jana Lesná – soprán
 • Markéta Štefaniková – alt
 • Aleš Nehněvajsa – tenor
 • Jan Jiráček – bas

Audioukázky

Nahrávky z vystoupení sboru Smetana na koncertu v roce 2005
Nahrávky z vystoupení sboru Smetana na mezinárodním festivalu sborů v Drážďanech ve dnech 1. a 2. listopadu 2019