Sbor

Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové

patří již mnoho let k předním amatérským vokálním tělesům v České republice. Byl založen v roce 1922 a v současné době má 32 aktivních zpěváků.

Sbor je členem Unie českých pěveckých sborů.

Repertoár sboru je velmi rozsáhlý, zahrnuje skladby všech hudebních období od renesance po současnou českou i světovou autorskou sborovou tvorbu a úpravy lidových písní. Středem zájmu sboru jsou velká vokálně instrumentální díla duchovní i světská, neboť sbor má jedinečnou možnost pracovat s profesionálními a amatérskými orchestry, především s Filharmonií Hradec Králové, Orchestrem Univerzity Hradec Králové a s Litomyšlským symfonickým orchestrem. Sbor dlouhodobě spolupracuje s varhaníkem Václavem Uhlířem, profesorem Konzervatoře Pardubice a pedagogem Univerzity Hradec Králové, a také s klavíristou Doc. Michalem Chrobákem, vedoucím Hudební katedry a pedagogem Univerzity Hradec Králové.

Pěvecký sbor Smetana pořádá každoročně mnoho koncertů, pravidelně vystupuje v zahraničí, své umění prezentoval ve většině evropských zemí. Zpívá také na různých sborových festivalech a přehlídkách.

Po čtyřicetiletém působení sbormistra Doc. PhDr. Luboše Klimeše, CSc., se stala sbormistrem v roce 2002 PaedDr. Dana Ludvíčková, v letech 2006 – 2014 pracovala jako sbormistr Mgr. Lenka Lipenská, od září 2014 sbor vede Jan Jiráček.

Pozvání do sboru

Smíšený sbor Smetana Hradec Králové přijímá nové členy, zejména do mužských hlasů. Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem a znalost not je vítána, není však podmínkou.

Zkoušky probíhají každou středu od 17.45 v Malém sále Adalbertina na třídě ČSA v Hradci Králové.

V případě zájmu prosím kontaktujte sbormistra Jana Jiráčka nebo se přijďte podívat na zkoušku sboru.