Debut Lenky Lipenské se sborem Smetana

Vyšlo dne:

6.3.2007

Autor:

Eva Brandejsová

Zdroj:

https://www.ceskesbory.cz/01-01-clanek.php?id=965

Královéhradecký smíšený pěvecký sbor Smetana má štěstí na výborné sbormistry. Potvrzuje se to i v současnosti, kdy po čtyřicetiletém vedení doc. Dr. Lubošem Klimešem, CSc. a čtyřletém působení PaedDr. Dany Ludvíčkové se od září 2006 stává novou sbormistryní tohoto zkušeného tělesa mladičká Mgr. Lenka Lipenská. V minulosti již spolupracovala s Dr. Ludvíčkovou a pomáhala sboru s nastudováním Janáčkovy Glagolské mše a Kytice B. Martinů. Již při této spolupráci prokázala Lenka Lipenská vysoké kvality odborné i pedagogické.

Veřejnosti se představila před sborem Smetana vedle Dr. Ludvíčkové poprvé již na koncertním turné ve Francii v červenci 2006 a na vánočních koncertech v Hradci Králové a okolí.

Prvním velkým dílem, které nová mladá sbormistryně se Smetanou nastudovala a koncertně provedla, byla Mozartova Korunovační mše. Ke spolupráci pozvala varhaníka prof.Václava Uhlíře a program koncertů doplnila ještě čtyřmi chorálovými předehrami a chorály Johanna Sebastiana Bacha. Pojítkem mezi Bachovými chorály a Mozartovou mší byla Mozartova Fantazie f moll, stylově přednesená prof.Uhlířem. Na úspěšném provedení Korunovační mše se velkou měrou podíleli mladí nadaní sólisté Hana Škvařilová, Ludmila Horová, Milan Motl a Michal Medek, který byl na druhém koncertu vystřídán Markem Šulcem.

Zmíněný program přednesl pěvecký sbor Smetana pod vedením Lenky Lipenské v neděli 28. 1. 2007 v chrámu sv.Mikuláše v Jaroměři a o několik dní později, ve středu 31. 1. 2007 v královéhradecké Městské hudební síni. Oba koncerty se konaly v krásném prostředí a byly dobře navštíveny. Vděční posluchači mohutným potleskem odměnili výkony pěveckého sboru, sólistů, varhaníka i nové sbormistryně, která svůj mladý elán a energii dokáže přenést na všechny účinkující.