I RYBA BY MĚL NA KUKSU RADOST

Vyšlo dne:

20.12.2010

Autor:

Emanuel Matys

Zdroj:

Mladá Fronta strana 3B

Už přes 200 let se v období vánočních svátků objevuje na programu mnoha sborů, v mnoha provedeních slavná Česká mše Jana Jakuba Ryby. V sobotu poprvé zazněla i v kostele Nejsvětější Trojice na Kuksu. Pořadatelé k obnovení této vánoční tradice pozvali pěvecký sbor Smetana z Hradec Králové. Krásné a tajuplné místo Sporckovo přilákalo přes krutou zimu mimořádné množství návštěvníků, z nichž mnozí dychtivě očekávali provedení této tradiční hudební poezie Vánoc tímto slavným sborem.
Sbor přijel v nejlepším obsazení a jeho mladá sbormistryně Lenka Lipenská jej svým mimořádným talentem strhla k nevídanému výkonu. V jejích pojetí vyzněla Rybovka jako skutečná pastýřská hra, v níž čeští venkované provozovali s celým shromážděním hru se zpěvy, veselou i vážnou, dojemnou i humornou a že se to všem posluchačům jevilo jako důvěrné známé. Provedení také prokázalo, že Rybova mše patří k živým klenotům naší národní hudby, protože má český obsah, řeč i hudbu a tím se stala skutečným symbolem vánoc.
Posluchači si v provedení hradeckého sboru uvědomili, v čem spočívá její nesmrtelnost, ke které se snad budou vracet ještě dlouho generace hudebníků a zpěváků. Impozantní byl už nástup, kdy oba mužští protagonisté Milan Motl – tenor a Jan Kučera – bas nasadili za doprovodu varhan, které ovládal Michal Hanuš, velice emotivní naprosto přesný úvod, kterým ovládli celý prostor kostela a navíc se pohybovali mezi posluchači Překrásné sólové partie ženských hlasů v podání Jany Lesné – soprán a Markéty Štefanikové – alt byly opravdovým balzámem na duši a celý sbor ve všech fázích byl silný, naprosto disciplinovaný a působil jako mimořádně přesné hudební těleso. S pokorou se skláním před tímto provedením a veliké poděkování Lence Lipenské a celému sboru, že na Kuks sbor Smetana přivezl další kulturní počin, skutečně mimořádný. Nelze opomenout heroický výkon Michala Hanuše, který hrou na varhany skloubil celé těleso. Kdo přišel, opravdu nelitoval, protože všichni byli uchváceni. Dlouhotrvající potlesk byl odměnou za úžasný večer, za to, že sbor vytvořil tímto provedením opravdovou vánoční atmosféru, z jehož provedení by určitě měl sám Ryba radost. Na závěr nelze ani opomenout hlavní aktéry, kteří na myšlenku uskutečnit toto dílo znovu na Kuksu přišli – manželé Čepičkovi ze Stanovíc a majitel kukské vinice Stanislav Rudolfský. Jistě sami pocítili, že část díků patřila i jim.