Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové na festivalu v Drážďanech

Vyšlo dne:

5.11.2019

Autor:

Eva Brandejsová

Zdroj:

časopis Cantus/Unie sborů

Královéhradeckému smíšenému sboru Smetana se dostalo pozvání k účasti na dvoudenním přátelském setkání pěveckých sborů evropských zemí v Drážďanech. Letos to byl již 7. ročník tohoto festivalu, v termínu od 1. – 2. listopadu 2019. Zúčastnilo se jej 15 ženských, mužských a smíšených sborů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Finska a Česka. Českou republiku zde kromě hradeckého Smetany reprezentoval také brněnský smíšený sbor Boni Discipuli. Oba sbory přijely do Německa dobře připraveny a jejich vystoupení měla příznivý ohlas.
Koncerty se konaly ve vzácných prostorách místních chrámů, z nichž některé byly po bombardování Drážďan dokonale zrekonstruovány: v Annen – Kirche, Kreuzkirche a Frauenkirche.
Sbor Smetana, vedený mladým sbormistrem Janem Jiráčkem, vystoupil v každém z kostelů s jiným programem. Byla tu zastoupena italská renesance, Mozart, Schubert a také česká klasika: Smetana, Dvořák a Janáček. Posluchači ocenili provedení Dvořákových Moravských dvojzpěvů v úpravě pro smíšený sbor a také úvodní sbor z Prodané nevěsty. Velkou zásluhu na úspěchu těchto skladeb měl kvalitní klavírní doprovod, který zajistila sbormistrova sestra Radka Jiráčková. Předsedkyně sboru Hana Juričková také zvládla organizaci celého zájezdu na výbornou.
Na posledním koncertu všech sborů zazněl společný zpěv ve skladbě „Cantate Dresden“, vyjadřující přátelství národů a zpěváků. Sbory se poté naposledy setkaly na závěrečném večírku ve stylovém prostředí restaurace „Dresden 1 900“. Byl to pěkný závěr úspěšného festivalu.
Sbor Smetana bude také s vděčností vzpomínat na prohlídku historického centra města, tolik poznamenaného válečným běsněním a nyní nádherně znovu obnoveného, se zasvěcenou a obětavou průvodkyní paní Steffi Uhlig.Velké díky patří hlavní organizátorce celého festivalu pani Marii Buchmann.