Slavnostní koncert FHK dne 29.6.2023

Vážení přátelé sborového zpívání,

dovolte mi, abych alespoň krátce zavzpomínal na slavnostní koncert ke státním svátkům (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa). Vedle toho byl tento koncert ale i součástí dlouholetého projektu FHK s názvem „Filharmonie Hradec Králové podporuje sborové umění“. Záměrem tohoto projektu je v co možná nejširší míře inspirovat prostřednictvím kontaktu s profesionálními tělesy milovníky sborového zpěvu k další práci na tomto uměleckém poli.

A navíc byl tento koncert víceméně rozloučením s panem Václavem Dernerem, dlouholetým ředitelem Filharmonie Hradec Králové.

Hlavní částí večera, který se konal ve čtvrtek 29. června 2023 v sále Filharmonie Hradec Králové, bylo provedení skladby Missa cum populo Petra Ebena a Dvořákova Te Deum. Dirigenty koncertu byli jak paní Miriam Němcová tak i šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové pan Kaspar Zehnder, účinkoval profesionální sbor Vox Pragae a také členové několika přizvaných sborů z Hradce Králové a okolí,

První skladba (Eben: Missa cum populo) je koncipována pro varhany, žestě, bicí a profesionální sbor. Part lidu (populo) zpívají účastníci v auditoriu. Part lidu není příliš náročný, jde o opakované krátké jednohlasé melodie. Zároveň však ale jde i o velmi působivý efekt, kdy se do provedení zapojují téměř všichni, kdo jsou v sále přítomni.

Protože v sále seděli mnozí členové z přizvaných sborů a také obecenstvo hudebně vzdělané, byl určitě výsledný dojem z Missy cum populo výborný.

Druhou skladbu (Dvořák: Te Deum) není potřeba milovníkům sborového zpěvu představovat. Při tomto koncertě se však naskytla mimořádná příležitost spojit své síly a připojit se k orchestru Filharmonie Hradec Králové, vynikajícím sólistům a sboru Vox Pragae a společně si tak i členové přizvaných sborů mohli užít svůj podíl na tvorbě této výjimečné kompozice a spolupodílet se na jejím provedení.

Bylo krásné na konci tohoto slavnostního koncertu sledovat ovace pro všechny účinkující a následně i dlouhé poděkování publika i aktérů koncertu pro pana Václava Dernera, končícího ředitele Filharmonie Hradec Králové.

Za Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové

předsedkyně sboru Hana Juričková, sbormistr Jan Jiráček,

za členy sboru Mirek Pecha.